1. W Klanie obowiązuje dyktatura. Ważne decyzje będą poddawane dyskusji jednak ostateczna decyzja należy do lidera.
2. Składki na klan są dobrowolne, osoby chcące dołożyć się ido interesu niech proszone są o kontakt ze mną. 
3. Obecność na kanale klanowego TS-a jest wskazana a na wydarzeniach typu oblężenie zamku, eventy czy epickie RB-ki obowiązkowa.

 
1. System in Doomsday is dictatorship . Important decisions will be discussed but the final decision belongs to the leader.
2. Clan tax is voluntary, if you wanna participate please contact me directly
3. The presence on clan TS is highly recommended. On events such a castle siege or epic raid bosses its required.